podpora výuky ZŠ Chrast

Ruský jazyk povinný

7.A, 7.B, 7.C

Nácvik psaní azbuky - psaní všech písmen, čtení

8.A, 8.B

3. lekce - slovní zásoba, gramatika - časování sloves, čtení

Kritéria hodnocení a klasifikace pro školní rok 2020/2021

Písemná práce - v elektronické ŽK váha známky 3*

Slovíčka - v elektronické ŽK váha známky 2*

Aktivita při hodině - v elektronické ŽK váha známky 1

Poslech - v elektronické ŽK váha známky 2

Čtení - v elektronické ŽK váha známky 2*

Zkoušení - v elektronické ŽK váha známky 3*

Opakovací písemná práce z většího celku - v elektronické ŽK váha známky 4

U aktivit označených * je vždy možnost opravy. Oprava je umožněna 2 týdny po rozdání opravených prací, nebo po prezentaci, či zkoušení. Prodloužení termínu po konzultaci s vyučujícím. Oprava poslechu bude možná po individuální dohodě, možná je i jiná forma.

Minimální počet známek za jedno pololetí - 10:

4 x slovíčka

4x gramatika

2x opakování

Další známky dle probraného učiva a uvážení vyučující - čtení, poslech atp.