podpora výuky ZŠ Chrast

Úvod

Na těchto stránkách naleznete kritéria hodnocení a klasifikace, informace o probíraném učivu, termíny písemných prací a kozultační hodiny určené pro mé žáky.